Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik  Bölümü 1983 yılında kurulmuştur.  Mezun olan öğrencilerimiz genellikle, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öngördüğü koşulları yerine getirdikleri taktirde, öğretim kurumlarına öğretmen olabildikleri gibi bankalarda, devlet kuruluşlarında ( Devlet İstatistik Enstitüsü, v.b. ) ve özel sektörde iş bulmaktadır.  Bölümde 9 profesör, 5 Doçent, 6 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 12 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Bölüm Özgörev

Kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik edebilecek yapıda, yurtsever bireyler yetiştiren nitelikli bir eğitim vermek; yaptığı araştırmalarla ulusunun ve insanlığın sosyal,kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için gerekli matematiksel altyapıyı hazırlamak ve ürettiği bilgiyi uygulamak ve yaymaktır.

Bölüm Uzgörüş

Temel matematik anlayışına sahip, güncel sorunlara çözümler getirebilen, sürekli gelişime açık mezunlar yetiştirmek; yaptığı araştırmalarla bilim dünyasının günümüzde ve gelecekte karşılaşabileceği problemleri çözebilmelerine imkan verecek altyapıyı hazırlamak ve sunduğu program ile dünya çapında tercih edilen bir bölüm olmaktır.

 

Bölüm Duyuruları
 
                                                                                                   

Duyuru 1: 2015-2016 Akademik Yılı Güz Dönemi YYSS Programı

Duyuru 2: 2015-2016 Akademik Yılı Güz dönemi Bütünleme Sınav Programı

Duyuru 3: 2015-2016 Akademik Yılı Fen Bilimleri Enstitüsü YYSS ve Bütünleme Sınav Programı

Duyuru 4: 2015-16 Akademik Yılı 31. Madde Sınav Programı

 

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü  Görükle Yerleşkesi 16059 Nilüfer/Bursa- Türkiye
Telefon: (+90 224)29 417 50, Fax : (+90224)29 418 99
Web Tasarım: Doç. Dr. Sezayi Hızlıyel